فرارسین ماه محرم را به عزاداران حسینی تسلیت عرض می نماییم
برنامه انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
ثبت نام بدون آزمون
ثبت نام بدون آزمون

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

انتخاب واحد شنبه ۱۰ شهریور تا چهار شنبه ۲۱ شهریور ماه ۹۷
شروع كلاسها شنبه ۲۴ شهریور ۹۷
حذف و اضافه شنبه ۷ مهر تا پنجشنبه ۱۲ مهر ماه ۹۷
پایان کلاس ها پنجشنبه ۱۳ دی ماه ۹۷
امتحانات پایانی شنبه ۱۵ دی تا پنجشنبه ۲۷ دی ماه ۹۷