ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
سامانه شکایات دانشگاه آزاد اسلامی
تعطیلی دانشگاه بدلیل شیوع کرونا
پشتیبان سامانه آموزشیار
نحوه ی ورود به سامانه آموزشیار
اعطای وام دانشجویی

اطلاعیه‌ها

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

انتخاب واحد شنبه 5 بهمن تا پنجشنبه 10 بهمن ماه ۹8
شروع كلاسها شنبه 12 بهمن ۹8
حذف و اضافه شنبه26 بهمن تا پنجشنبه 1 اسفند ماه ۹8
امتحانات میان ترم
پایان کلاس ها پنجشنبه 29 خرداد ماه 99
امتحانات پایانی شنبه 31 خرداد تا پنجشنبه 12 تیرماه 99