آغاز ثبت نام بدون آزمون
ساختمان آموزشی
درب ورودی دانشگاه

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

انتخاب واحد ۱۰ شهریور تا ۲۱ شهریور ماه ۹۷
شروع كلاسها ۲۴ شهریور ۹۷
حذف و اضافه ۷ مهر تا ۱۲ مهر ماه ۹۷
پایان کلاس ها ۱۳ دی ماه ۹۷
امتحانات پایانی ۱۵ دی تا ۲۷ دی ماه ۹۷