دانشجویان ارشد مکانیک ماشینها

1-برای انتخاب استاد راهنما و مشاور به اینجانب مراجعه و هماهنگی نمایند.

2-آخرین زمان دفاع ترمهای اول هر  سال تحصیلی 30/11 و در ترمهای دوم هر سال تحصیلی 30/6 میاشد.

3-برای شروع مراحل دفاع 15 روز قبل از تاریخای فوق بایستی به پژوهش دانشگاه خانم مسعودی مراجعه شود.

4-تمامی فرمها ی مورد نیاز برای انجام دفاع و یا نوشتن پروپوزال در سایت قسمت پژوهش موجود است

5-از پایان نامه بایستی 2 نسخه آماده شده و 1 نسخه و یک عدد cd شامل word و pdf پایان نامه تحویل اینجانب شود تا اجازه تسویه حساب داده شود.

6-نمره مقاله منوط به ارایه مقاله با اسم استاد راهنما و مشاور ودانشجو در یک منبع قابل استناد میباشد و  دارد.و طبق ایین نامه موجود در سایت و تشخیص گروه میباشدبه شرح زیر: 2 نمره

ISC 1/5نمره

ISI 2 نمره

علمی پژوهشی 1.5

علمی ترویجی 1

کنفرانس پوستر0.5

کنفرانس سخنرانی 0.75

7-برای اجازه دفاع دانشجویان بایستی در 4 جلسه دفاع شرکت کرده و فرم پیوست را ارایه نمایند.    

8-نسخه ارسالی تز برای استاد داور بایستی به امضای استاد راهنما رسیده و یک هفته قبل از دفاع به دست وی برسد

9-نمره درس سمینار بایستی حد اکثر یک ترم بعد از اخذ سمینار وارد شود .سمینار بایستی در حضور دانشجویان و اساتید گروه ارایه گردد.

دکتر بهفر فرزانه                17/2/92

 

با توجه به بخشنامه جدید کمیسیون موارد خاص آموزشی ،صدور هرگونه مجوز برای  دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مستلزم درخواست کتبی دانشجو و ارسال آن به همراه سایر مدارک لازم  می باشد .لذا از دانشجویانی که سنوات 6 ترم آنها به پایان رسیده و موفق به دفاع از پایان نامه نشده اند (دانشجویان ورودی سال 90) و یا به علت 2 ترم مشروطی ، نیازمند اخذ مجوز ادامه تحصیل می باشند خواهشمند است در اسرع وقت به کارشناس تحصیلات تکمیلی خانم موسایی در واحد آموزش مراجعه نمایند .بدیهی است در صورت عدم  اخذ مجوزادامه تحصیل دانشجو مقدور نمی باشد.

  قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد:
1. دانشجویانی که قبلا دروس وصیت را نگذرانده اند باید این درس را بگذرانند.
2. با توجه به اینکه آخرین مهلت دفاع در نيمسال جاري 30/11/91 می باشد؛ دانشجویان موظفند حد اکثر تا تاریخ 15/11/91 فرمهای مربوط به دفاع را تکمیل و به حوزه پژوهش تحویل نمايند.لازم به ذکر است طبق مصوبه شورای پژوهشي تمدید تاریخ در اسفند ماه انجام نخواهد شد.
3. آخرين مهلت ارائه پروپوزال براي دانشجوياني كه قصد دفاع از پايان نامه خود تا تاريخ 31/6/1392 را دارند تاريخ 13/10/1391 مي باشد.
4. شرط لازم جهت راهنمايي و مشاوره پايان نامه، ارائه مدرك دکترا و مرتبه استادیاری می باشد. لازم است دانشجويان قبل از تحویل پروپوزال به این نکته توجه فرمایند در غیر اینصورت مراحل تصويب پروپوزال نهايي نخواهد شد.
 
5. از آنجا كه آخرين مرحله تأييد پروپوزال پايان نامه ها، شوراي پژوهشي واحد است؛ لازم است دانشجو از نتيجه تصويب پروپوزال خود در شوراي پژوهشي واحد اطمينان حاصل نموده و ابلاغ مربوطه را دريافت نمايد. بديهي است صرف ارائه پروپوزال به استاد راهنما يا مدير گروه به معناي نهايي شدن تصويب پروپوزال نمي باشد و در صورت نقص پرونده و عدم تحويل پروپوزال از سوي مدير گروه به امور پايان نامه ها، مراحل تصويب نهايي نبوده و عواقب تأخير به عهده دانشجو مي باشد.