اطلاعیه های مقطع دکترای تخصصی

۰۷ مهر، ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 76
اطلاعیه های مقطع دکترای تخصصی

گذراندن دروس جبرانی: روش تحقیق و مقاله نویسی و زبان تخصصی برای کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

سایر دروس جبرانی نیز بر اساس نمره آزمون کمتر از 33/33 در صد مطابق نظر گروه تخصصی تا سقف 6 واحد علاوه بر دروس جبرانی فوق الزامی است.

ارائه نمره قبولی آزمون زبان برای دانشجویان دکترای تخصصی الزامی است.