اخذ گواهی موقت یا دانشنامه

۱۴ بهمن، ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 616
اخذ گواهی موقت یا دانشنامه

به اطلاع دانش آموختگان محترم میرساند

جهت اخذ گواهی موقت یا دانشنامه خود شخصا به این دایره مراجعه نمایند؛ در غیر اینصورت وکیل قانونی نامیرده با گواهی محضری میتواند اقدام به عمل آورد