مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان

۱۹ شهریور، ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 215
مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان

1-اصل مدرک پایه ودوتصویرازآن به شرح ذیل:
 -پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته (دیپلم نظام جدید )
-پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته وکاردانی ناپیوسته (اتمام پیش دانشگاهی  ودیپلم نظام جدید یا دیپلم نظام قدیم)
-پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته  ( مدرک کاردانی وریزنمرات)
-پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد( مدرک کارشناسی وریزنمرات )
- پذیرفته شدگان مقطع دکتری ( مدرک کارشناسی ارشدوریزنمرات )
کسانی که اصل مدرک رادراختیارندارند بایستی چک یا سفته ضمانت را به امور مالی ارائه نمایند.  
2- اصل شناسنامه و دو تصویر از تمام صفحات
3- اصل کارت ملی و دو تصویراز آن
4- عکس 6 قطعه (مشمولین 12 قطعه)
5- مجوز امور مشمولین (مختص برادران)