اطلاعیه های مقطع کارشناسی ارشد

۰۷ مهر، ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 77
اطلاعیه های مقطع کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که سنوات 6 ترم آنها به اتمام رسیده است  یا 2 ترم مشروطی دارند و یا یک یا چند ترم انتخاب واحد ندارند می رساند مطابق بخشنامه سازمان مرکزی، ادامه تحصیل این قبیل دانشجویان ، منوط به مراجعه حضوری به دانشگاه و درخواست کتبی جهت مجوز ادامه تحصیل  از کمیسیون موارد خاص استان می باشد.بدیهی است در صورت عدم مراجعه دانشجو یا تاخیر در مراجعه به دانشگاه  ،عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.

گذراندن درس "وصایا "برای کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که این درس را در مقاطع قبلی نگذرانده اند الزامی می باشد.