مناقصه ها و مزایده ها

مزایده اجاره 50 هکتار از زمین مزرعه
مزایده اجاره 50 هکتار از زمین مزرعه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید در نظر دارد نسبت به اجاره 50 هکتار از زمین مزرعه 150 هکتاری خود واقع در منطقه بادکی که مجهز به سیستم آبیاری بارانی می باشد اقدام نماید.

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷