ثبت نام بدون آزمون
دانشگاه آزاد اسلامی اقلید
دانشگاه آزاد اسلامی اقلید

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

انتخاب واحد شنبه 6 بهمن تا پنجشنبه 11 بهمن ماه ۹۷
شروع كلاسها شنبه 13 بهمن ۹۷
حذف و اضافه شنبه27 بهمن تا پنجشنبه 2 اسفند ماه ۹۷
پایان کلاس ها پنجشنبه 23 خرداد ماه 98
امتحانات پایانی شنبه 25 خرداد تا پنجشنبه 6 تیرماه 98