ثبت نام بدون آزمون
ثبت نام بدون آزمون
آزمون کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی اقلید
دانشگاه آزاد اسلامی اقلید

تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی 98-1397

انتخاب واحد شنبه 8 تیر تا پنجشنبه 13 تیر ماه 98
شروع كلاسها شنبه15 تیر 98
حذف و اضافه -
امتحانات میان ترم -
پایان کلاس ها پنجشنبه 24 مرداد ماه 98
امتحانات پایانی شنبه 26 مرداد تا پنجشنبه 31 مرداد ماه 98