اداری و مالی

صندوق رفاه دانشجویی

صندوق رفاه دانشجويان با هدف ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به دانشجویان کم بضاعت و بی بضاعت دانشگاه آزاد اسلامی به منظورادامه تحصیل و بهبود شرایط زندگی شروع به كار نموده است .

 

 موارد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک عبارتند از :

 

 الف-اعطای وام تأمين شهريه به دانشجویان(كوتاه مدت،ميان مدت ،بلند مدت).

 ب – اعطای وام ازدواج به دانشجویانی که ضمن تحصیل ازدواج می کنند.

 ج- اعطای وام كمك هزينه تحصيلي .

د - اعطای وام اجاره مسكن  به دانشجویان غير بومي.

ه- اعطای وام ضروري.

 

 شرایط قرض گیرندگان

 

 شرایط قرض گیرندگان عبارتند از :

 ۱- رعایت شئون دانشجویی و مقررات انضباطی که توسط واحد دانشگاهی ابلاغ می شود.

 ۲- دانشجو از نظر وضع مالی استحقاق دریافت قرض الحسنه را داشته باشد.

 ۳- ثبت نام در حداقل تعداد واحد های درسی مورد لزوم طبق مقررات آموزشی.

 ۴- دانشجو مشروط نباشد.( دانشجویانی که فقط برای یک ترم مشروط شده باشند در صورت ارائه مستندات موجه و مورد قبول کمیته ، می توانند از تسهیلات استفاده نمایند).

 

 حداکثر مبلغ قرض الحسنه شهریه:

 

 حداکثر مبلغ برحسب دوره ها و رشته های مختلف تحصیلی عبارتست از :

۱- برای دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر معادل شصت (۶۰%) شهریه.

 ۲- برای دانشجویان دوره های کارشناسی پیوسته ودوره دکتری تخصصی حداکثر معادل پنجاه درصد(۵۰% ) شهریه.

 ۳-  برای دانشجویان دوره های دکترای حرفه ای حداکثر معادل شصت درصد(۶۰%) شهریه.

 

 زمان باز پرداخت :

 

۱-وام تأمين شهريه كوتاه مدت كه اقساط آن در طي يك نيمسال تحصيلي مي باشد .

 ۲- وام تأمين شهريه ميان مدت كه اقساط آن بيش از يك نيمسال تحصيلي مي باشد.

۳-وام  بلند مدت صندوق رفاه در صورت داشتن بودجه كه شروع اقساط يك ماه پس از فارغ التحصيلي مي باشد.

۴- وامهاي بلندمدت وزارت علوم وتحقيقات در صورت تخصيص بودجه از طرف اين وزارت كه درهنگام  فارغ التحصيلي ۱۰% از مبلغ وام پرداخت شده و مابقي توسط وزارت علوم وتحقيقات قسط بندي مي شود.

  نرخ كارمزد قرض الحسنه اعطايي

 به منظور جبران بخشي از هزينه هاي صندوق كارمزدي معادل ۵/۲ درصد نسبت به مانده قرض الحسنه اعطايي هر سال محاسبه واز مبلغ وام كسرمي شود ومابقي به حساب شهريه دانشجو واريز مي شود.

 

مواردي كه بدهي دانشجو تبديل به دين حال خواهد گرديد.

 در موارد ذيل كليه بدهي دانشجو بابت تسهيلات دريافتي تبديل به دين حال شده و مي بايست نسبت به باز پرداخت آن بلافاصله و به صورت يكجا اقدام نمايد در صورت تأخير در پرداخت اقساط ، خسارت ديركرد اقساط نيز محاسبه و دريافت خواهد گرديد.

 ۱.  در صورتي كه دانشجو به هر علتي از دانشگاه اخراج گرديد و يا به تحصيل خود ادامه ندهد.

 ۲.  چنانچه مشخص شود دانشجو به منظور دريافت تسهيلات اطلاعات خلاف واقع به دانشگاه ارائه داده است.

 ۳. در صورت تخلف ازمقررات انضباطي دانشگاه كه توسط كميته انضباطي واحد به صندوق ابلاغ گردد.

 ۴. عدم پرداخت اقساط تعيين شده در سررسيدهاي مقرر.

      در خاتمه نظر دانشجويان ارجمند را به اين نكته جلب مي نماييم كه صندوق رفاه دانشگاه به سهم خود تلاش دارد در جهت حمايت مالي از دانشجوياني كه بنيه مالي لازم در پرداخت شهريه خود نداشته با اعطاء وام هاي قرض الحسنه پشتوانه اي هرچند اندك براي ادامه تحصيل آنان بوده لذا شايسته است از دانشجوياني كه بنحوي از اين صندوق قرض الحسنه اي دريافت نموده اند نسبت به بازپرداخت به موقع اقساط بدهي خود دقت كافي مبذول نموده تا صندوق رفاه نيز همچنان توان لازم در جهت اعطاء تسهيلات مورد نظر به دانشجويان متقاضي داشته باشد.