مراسم معارفه، ورودی های 95 و 96

۰۴ اردیبهشت، ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 4568
جلسه توجیهی دانشجویان ورودی 95 و 96 برگزار شد
مراسم معارفه، ورودی های 95 و 96

جشن و جلسه توجیهی دانشجویان ورودی 95 و 96 دوشنبه 14 اسفند ساعت 9:30 صبح

دیدگاه شما :