پیگیری و رفع مشکلات مربوط به رشته های زیر مجموعه وزارت بهداشت

۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 4110
حضور دکتر افضلی و مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید، پیگیری و رفع مشکلات مربوط به رشته های زیر مجموعه وزارت بهداشت
پیگیری و رفع مشکلات مربوط به رشته های زیر مجموعه وزارت بهداشت

حضور دکتر افضلی و مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید، پیگیری و رفع مشکلات مربوط به رشته های زیر مجموعه وزارت بهداشت<<دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید >> در وزارت بهداشت

دیدگاه شما :