ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

۱۱ آذر، ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 3668
ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید تا تاریخ 97.9.12 انجام می شود.
ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید تا تاریخ 97.9.12 انجام می شود.
 ثبت نام از طریق سایت sanjesh.org صورت می گیرد.
 کد رشته های امتحانی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید به شرح زیر است. 
1 -زبان وادبیات فارسی (کد۲۱۰۱ )
2- مهندسی مکانیک بیوسیستم-گرایش انرژی های تجدیدپذیر(کد۲۴۰۴ )

دیدگاه شما :