دیدارنوروزی هیات رییسه واحدبا امام جمعه محترم وفرماندارشهرستان اقلید

۰۷ اردیبهشت، ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 3994
هیات رییسه واحدبا امام جمعه وفرماندار دیدار کردند
دیدارنوروزی هیات رییسه واحدبا امام جمعه محترم وفرماندارشهرستان اقلید

دیدارنوروزی هیات رییسه واحدبا امام جمعه محترم وفرماندارشهرستان اقلید

دیدگاه شما :