درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید در مسابقات دو میدانی کشوری دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی

۱۲ شهریور، ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 64
درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید در مسابقات دو میدانی کشوری دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی
درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید در مسابقات دو میدانی کشوری دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد اقلید، علی نبی عبدالیوسفی دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید که در تیم منتخب فارس حضور داشت موفق شد در مسابقات دومیدانی کشوری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که به میزبانی واحد تهران جنوب ودر پیست مجموعه بزرگ آزادی برگزار شد در ماده 5هزار متر مقام سوم ودر ماده 1500متر مقام پنجم را کسب نماید. در این مسابقات80  ورزشکاردر 13 تیم (فارس، کرمانشاه، کرمان، تهران، همدان، کردستان، قزوین، مهدی‌شهر، یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، زنجان و  واحد علوم و تحقیقات) حضور داشتند. 

دیدگاه شما :