درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید در مسابقات دو میدانی کشوری دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی

۱۲ شهریور، ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 2692
درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید در مسابقات دو میدانی کشوری دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی
درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید در مسابقات دو میدانی کشوری دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد اقلید، علی نبی عبدالیوسفی دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید که در تیم منتخب فارس حضور داشت موفق شد در مسابقات دومیدانی کشوری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که به میزبانی واحد تهران جنوب ودر پیست مجموعه بزرگ آزادی برگزار شد در ماده 5هزار متر مقام سوم ودر ماده 1500متر مقام پنجم را کسب نماید. در این مسابقات80  ورزشکاردر 13 تیم (فارس، کرمانشاه، کرمان، تهران، همدان، کردستان، قزوین، مهدی‌شهر، یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، زنجان و  واحد علوم و تحقیقات) حضور داشتند. 

دیدگاه شما :