کارگاه آموزشی باموضوع تغذیه

۰۸ اردیبهشت، ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 3973
کارگاه آموزشی باموضوع تغذیه برگزارگردید
کارگاه آموزشی باموضوع تغذیه

برگزاری کارگاه آموزشی باموضوع تغذیه ،توسط کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان درمحل سالن اجتماعات دانشگاه برگزارگردید.

دیدگاه شما :