اخبار

شناخت پژوهشگران از یکدیگر زمینه‌ساز تقویت و تبادل فناوری است
شناخت پژوهشگران از یکدیگر زمینه‌ساز تقویت و تبادل فناوری است
۳۰ آذر ۱۳۹۸
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید گفت: «شناخت پژوهشگران از یکدیگر زمینه‌ساز تقویت و تسهیل تبادل فناوری، حمایت و تأمین نیازهای فناورانه، بهره‌گیری از فنون تجاری‌سازی، انتقال و انتشار علوم را به‌دنبال دارد.»