مراحل تصویب پایان نامه ارشد از ابتدا تا روز دفاع

۰۹ مهر، ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 7650
مراحل تصویب پایان نامه ارشد از ابتدا تا روز دفاع

1. انتخاب استاد راهنما ( با تایید مدیر گروه ).

2. انتخاب موضوع پایان نامه و تأیید استاد راهنما و تكميل فرم پيشنهاد موضوع پايان نامه و ارائه آن به مدير گروه .

3.دریافت فرم طرح پـیشـنهـادی موضـوع پـایـان نـامـه (proposal) از سایت دانشگاه ، و تایپ وتکمیل آن بدون تغییر در فونت فرم (B lotus) زیر نظراستاد راهنما و تحویل به مدیرگروه مربوطه جهت ارسال به شورای تخصصی گروه . استاد راهنما باید حتما بند 10 پرپوزال را مبنی بر عدم تکراری بودن موضوع تکمیل وامضا نماید.استعلام از سایت معرفی شده  توسط دانشجو

توجه : دانشجویان گرامی میبایست کلیه صفحات فرم تحقیق را با دقت مطالعه و با مشورت با استاد راهنما آنرا به طور کامل تایپ وتکمیل کنند در غیر اینصورت تأخیر در مراحل تصویب بعهده خود دانشجو می باشد .

دانشجو میتواند در صورت نیاز  به استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و در صورت  تایید شورای تخصصی گروه و شورای پژوهش یک استاد مشاور انتخاب نماید.

4. پس از تصویب پروپزال در شورای تخصصی گروه، مدیر گروه آن را به شورای پژوهشي دانشگاه ارجاع می دهد.مصوبه گروه باید به امضاء تمام اعضا کمیته تخصصی گروه همراه باشد حوزه پژوهش از پذیرش طرح های تصویب شده بدون امضا همه اعضا معذور است

توجه: در صورتی که طرح پیشنهادی موضوع پایان نامه (proposal ) در شورای دانشگاه تصویب شد دانشجو پس از 6ماه می تواند از پایان نامه خود دفاع کند ( توجه شود فرم پروپوزال به طور کامل و صحیح و بدون غلط خوردگی باید تایپ شود و تحویل مدیر گروه گردد )

5. پس از تصویب موضوع در شورای پژوهشي دانشگاه؛ ابلاغیه تصویب موضوع برای دانشجو وحكم استاد راهنما و مشاور صادر شده و دانشجو باید شخصاً برای گرفتن ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه و احکام اساتيد به دفتر تحصیلات تکمیلی مراجعه نماید.در این زمان دانشجو باید فرم تعهد ، فرم اصالت پایان نامه و فرم الف را از سایت دانشگاه دریافت نموده و پس از تایپ و تکمیل امضای آن به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل نماید

توجه:زمان مراجعه دانشجو برای دریافت ابلاغیه یک ماه بعد از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه می باشد.(برای دانشجویانی که اصلاحات دارند یک ماه پس از انجام اصلاحات ابلاغ صادر می گردد)

6. دانشجو می بایست حتماً دو هفته قبل از جلسه دفاع 3 نسخه کامل شده از پایان نامه خود را به استاد راهنما، مشاور ودفتر تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

7. تایپ فرم ب (چکیده) دو هفته قبل از دفاع الزامی است.(فرم ب همراه دو سی دی از آن تحویل دفتر تحصیلات تکمیلی گردد) چکیده هم در قالب ورد و هم در قالب پی دی اف باشد .

8. تحویل فرمهای تکمیل شده تعیین تاریخ دفاع و فرم شماره  7  دو هفته قبل از دفاع به دفتر تحصیلات تکمیلی الزامی است .

9.آخرین مهلت دفاع در ترم اول15/11 و در ترم دوم15/06 می باشد.

10. توجه: هماهنگی با اساتید برای دفاع به عهده تحصیلات تکمیلی  می باشد.

11- توجه شود دانشجو حداقل 10 روز قبل از دفاع جهت کارهای امور اداری ازقبیل تسویه مالی . اموزشی و اجازه دفاع از معاونت پژوهشی باید اقدام کند .

*براساس بخشنامه حداکثر نمره پایان نامه دانشجویان ورودی 87 به بعد 18 از 20 نمره بوده و 2 نمره دیگر منوط به چاپ مقاله درمجلات  و همایش های معتبرعلمی می باشد . توجه شود حداکثر نمره 2 نمره می باشد( لذا بر اساس امتیاز مقالات دانشجو موظف است برای مجلات معتبر یک مقاله و برای همایش ها 2 مقاله با عناوین مختلف در عین حال مستخرج شده از پایان نامه تهیه و پذیرش بگیرد .)

دانشجویانی که قادر به ارائه مقاله نمی باشد فرم مربوط به عدم ارائه مقاله را از سایت دریافت نموده و پس از امضا به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

 دانشجو باید بلافاصله پس از دفاع برای تحويل فرمهای صورتجلسه دفاع  به دفتر تحصیلات تکمیلی مراجعه نماید.

12. تحویل نسخه های صـحافی شده پایان نامه به اساتید و کتابخانه الزامی است.( رنگ جلد صحافی بر اساس مصوبه گروه باید انتخاب شود )

13 –ارائه یک نسخه از دستورالعمل در مراجعات به حوزه پژوهش الزامی است

14 به منظور افزایش کیفیت برگزاری جلسات دفاع انشجو موظف است برای تعیین تاریخ دفاع حداقل سه برگ گواهی امضا شده توسط اعضا هیات داوری مبنی بر شرکت در جلسات دفاع سایر دانشجویان ارایه کند

15- به منظور افزایش کیفیت جلسات دفاع ،دانشجو موظف است برای تعیین تاریخ دفاع حداقل سه برگ گواهی امضا شده توسط اعضا هیات داوری مبنی بر شرکت در جلسات فاع سایر دانشجویان ارائه دهد

تذكر: به منظور هماهنگي بيشتر و يكسان سازي پايان نامه های دانشجويان ، رعايت كليه نكات آئين نامه نحوه نگارش و تدوين پايان نامه ها ، براي دانشجويان كليه رشته هاي تحصيلي الزامي است در غير اينصورت عواقب ناشي ازآن درموقع تحويل پايان نامه به عهده خود دانشجو مي باشد و هيچ عذري پذيرفته نیست