تغییر ساعت کلاسی از ابتدای سال 98

۱۴ اسفند، ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 2929
تغییر ساعت کلاسی از ابتدای سال 98

از ابتدای سال 98 ساعت کلاسی 12 تا 14 به 11:30 تا 13 تغییر می یابد.