برنامه‌ریزی ترم تابستان رشته های برق ،کامپیوتر ،حسابداری مدیریت

۱۵ دی، ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 2000
برنامه‌ریزی ترم تابستان  رشته های برق ،کامپیوتر ،حسابداری  مدیریت

باسمه تعالی
قابل توجه دانشجویان رشته های برق، کامپیوتر،  حسابداری  مدیرت(در تمامی مقاطع)  جهت برنامه‌ریزی ترم تابستان  درصورتی که حداکثر تا ۱۶ واحد درسی فارغ التحصیل می گردند درس های خود را   حداکثر تا تاریخ ۱۶ خرداد ماه در واتساپ 
به شماره   ۰۹۲۲۴۰۳۹۷۲۱ قرار دهند    ۱۳۹۹/۰۳/۰۳