برگزاری امتحانهای پایان ترم واحد اقلید بصورت ترکیبی(حضوری یا مجازی)

۳۱ خرداد، ۱۳۹۹
تعداد بازدید: 1781
برگزاری امتحانهای پایان ترم واحد اقلید بصورت ترکیبی(حضوری یا مجازی)

با توجه به افزایش مبتلایان به کرونا ویروس در شهرستانهای استان فارس ، تصمیم شورای روسای استان مبنی بر برگزاری امتحانات پایان ترم بصورت ترکیبی(حضوری یامجازی ) خواهد بود که موارد لازم به شرح ذیل اعلام می گردد. 
امتحانات پایان ترم واحد اقلید از روز دوشنبه۹۹/۴/۲ بصورت ترکیبی (حضوری یا مجازی) برگزار خواهد شد که دانشجو می تواند برای هر امتحان فقط یک روش را انتخاب کند.
دانشجویان بایستی تا روز شنبه ٣١ خرداد ماه نسبت به تست سامانه سیدا خود از ورود جهت برگزاری آزمون آنلاین اطمینان حاصل نمایند.
دانشجویان بایستی تا روز شنبه ۹۹/۳/۳۱ نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نمایند.شایان ذکر است بدون تسویه بدهی شهریه، سامانه سیدا اجازه ورود به دانشجو نخواهد داد.