برنامه انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

۰۷ شهریور، ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 3786
برنامه انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند طبق زمانبندی زیر انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 به صورت اینترنتی به عمل خواهد آمد. لذا از دانشجویان عزیز در خواست می گردد در تاریخهای ذکر شده به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید ( ( www.iaueghlid.ac.ir مراجعه و انتخاب واحد نمایند. بدیهی است در صورت عدم انتخاب واحد بر اساس زمانبندی ذیل، عواقب بعدی متوجه دانشجو خواهد بود.

 

                                   برنامه انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 10/06/97 تا ساعت 22روز چهارشنبه مورخه 21/06/97 از طریق سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید به آدرس (www.iaueghlid.ac.ir ) برای کلیه دانشجویان

 

                                 برنامه حذف و اضافه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 07/07/97 تا ساعت 22روز پنجشنبه مورخه 12/07/97 از طریق سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید به آدرس (www.iaueghlid.ac.ir ) برای کلیه دانشجویان

 

 

  1. شروع کلاسها از شنبه مورخ 24/06/97 و شروع امتحانات از مورخ 15/10/97 خواهد بود.
  2. دانشجویان محترم توجه داشته باشند که قبل از انتخاب واحد، واریز شهریه ثابت ضروری است.

 

 

                                                                                             اداره امور آموزش دانشگاه